Waarom grond

Waarom zou een investering in grond interessant voor u kunnen zijn? We zetten het graag voor u op een rijtje:

Schaarste

De bevolkingsgroei houdt aan en huishoudens worden kleiner, terwijl de recente recessie voor een behoorlijke stagnatie in de woningbouw heeft gezorgd. Gelukkig zien we in de bouwsector weer signalen van herstel. Het inlopen op de ontstane achterstand alsook het gelijke tred houden met de gebruikelijke groei, rechtvaardigt de verwachting dat de woningbouw flink zal toenemen. Omdat de beschikbare Nederlandse bouwgrond daardoor schaarser wordt, zullen bestaande woongebieden moeten uitbreiden naar naastgelegen niet bebouwde gebieden. Wij focussen ons met name op die percelen waar een dergelijke uitbreiding op termijn aannemelijk lijkt.

Bevolkingsgroei

Volgens cijfers van het CBS zal de Nederlandse bevolking in ieder geval tot 2040 groeien en zullen er tegen die tijd 17,9 miljoen mensen in Nederland leven. 17,9 miljoen Nederlanders die willen wonen, leven en recreëren: daar is ruimte voor nodig! Bestaande woongebieden zullen derhalve moeten uitbreiden naar omliggende onbebouwde percelen grond.

Vrij verhandelbaar

Grond is bezit en vrij verhandelbaar. Door te investeren in grond wordt de investeerder ook de daadwerkelijke eigenaar. Dat betekent dat de grond op elk gewenst moment door de eigenaar verkocht kan worden, waarbij de eigenaar vrij is om zelf de verkoopprijs te bepalen. Het is wel raadzaam om de grond zo lang mogelijk in uw bezit te houden, in ieder geval totdat de gemeente of een grondontwikkelaar interesse toont voor het perceel.

Financieel toegankelijk

Lang was het moeilijk om te investeren in grond. Dit was vooral weggelegd voor de overheid, gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Door verkaveling (het opdelen van een perceel grond in meerdere kavels) wordt het investeren in Nederlandse grond veel toegankelijker voor particuliere en zakelijke investeerders, omdat er zo immers geen groot perceel hoeft te worden aangekocht.

Spreiding

Een investering in grond kan vooral bij een bestemmingsplanwijziging zeer lucratief uitpakken. Door te investeren in verschillende grondlocaties neemt de kans op het eerder ervaren van een bestemmingsplanwijziging navenant toe. Door gespreid te investeren in meerdere grondlocaties worden kansen en risico’s gedeeld.

Bij een grondinvestering heeft de waardeontwikkeling niets van doen met de ontwikkelingen op de beurs. Een grondinvestering kan daarom een welkome aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille. Het gespreid investeren in diverse investeringsvormen draagt eveneens bij aan een meer verantwoord delen van kansen en risico’s.

Investeren in grond is interessant. Dat vindt u toch ook? Neem vrijblijvend contact op met één van de 15 ervaren medewerkers van AKTUA Vastgoed. Zij informeren u graag!

Zo werkt het

In het kort:

1). Wij bemiddelen in de verkoop van de grond,

2). U volgt het aankooptraject,

3). De koopakte passeert bij de notaris,

4). De grond is nu uw eigendom.

Uitgebreide informatie hoe het werkt

Voor uitgebreide informatie klikt u hier.

 

Iets voor mij?

Naast een autonome en mogelijk additionele waardestijging biedt investeren in grond nog meer voordelen. Zoals gebruikelijk bij veel andere investeringsvormen, hoeft u de marktontwikkelingen niet op de voet te volgen. Geïnteresseerde kopers (vastgoedontwikkelaars, speculanten of gemeenten) zullen u, als eigenaar van het perceel, namelijk rechtstreeks benaderen zodra er sprake is van een bestemmingsplanwijziging. Omdat er geen risico op een ‘gemiste kans door onoplettendheid’ bestaat, biedt een grondinvestering u dus eveneens rust.

Andere mogelijke voordelen zijn:

U wilt de grond schenken

Afhankelijk van uw financiële situatie, kan het fiscale voordelen bieden om uw pleeg- of (klein)kind(eren) grond te schenken. Voor 2015 gelden de volgende schenkingsvrijstellingen:

– Per jaar en per (pleeg)kind een bedrag ad € 5.277,- en per kleinkind € 2.111,-
– Eenmalig en per kind van 18 t/m 39 jaar een bedrag ad € 25.322,-

Raadpleeg uw adviseur voor eventuele bijzonderheden die op uw persoonlijke financiële situatie van toepassing zijn.

Is een dergelijke investering voor mij toegankelijk?

Door verkaveling van een gebied is investeren in grond voor bijna iedere portemonnee toegankelijk. U moet het bedrag wel voor een langere tijd kunnen missen. Investeren in grond is niet iets van korte duur.

Ik wil investeren zonder veel zorgen

Grondeigendom is een goede manier voor vermogensbehoud en mogelijke vermogensgroei. Grond is verhandelbaar. Grond is een bezit waar u nauwelijks naar om hoeft te kijken. Grond biedt financiële rust omdat het niet failliet kan gaan of zonder uw goedkeur vervreemd kan worden.

Zelf bepalen wanneer u grond verkoopt

Aangezien de grond een bezit is, net zoals bijvoorbeeld een koophuis, is het te allen tijde vrij verhandelbaar. Wel is het raadzaam om de grond zo lang mogelijk in bezit te houden, indien mogelijk totdat de gemeente of een grondontwikkelaar vanwege een bestemmingsplanwijziging interesse toont voor het perceel (bij welk moment er normaliter kan worden uitgegaan van een additionele meerwaarde).

Een investering in grond is over het algemeen dan ook een lange termijn investering. Hoewel grond historisch gezien een stabiele waardeontwikkeling laat zien, valt er vooraf niet te bepalen hoeveel de waarde van de grond zal zijn op het moment van verkoop.