Over AKTUA Vastgoed

AKTUA Vastgoed bemiddelt in de verkoop van zorgvuldig geselecteerde grondpercelen in Nederland.

Grond wordt steeds schaarser in Nederland. De bevolking groeit, terwijl huishoudens steeds kleiner worden. Logischerwijs neemt de vraag naar woningen daardoor toe. De recente recessie heeft een jarenlange stagnatie in de woningbouw veroorzaakt. De aantrekkende economie belooft dan ook een noodzakelijk en onafwendbaar herstel van dit marktsegment. Door in een zo vroeg mogelijk stadium te investeren in zogenaamde warme grond, kiest u – naast de autonome grondwaardestijging – voor een mogelijke meerwaarde die kan ontstaan bij het op termijn verkopen van deze grond aan projectontwikkelaars of de gemeente zodra er sprake is van een bestemmingsplanwijziging.

De grondaanbieder GROZA B.V. waarvoor wij bemiddelen, heeft als inkoopbeleid juist die gronden aan te kopen waarvan zij veronderstelt dat deze op termijn kans kunnen maken op een additionele waardestijging. Investeren in dergelijke grond blijft daarentegen speculatief van aard. Wij kunnen u dan ook niets garanderen.

Onze historie

AKTUA Vastgoed is opgericht in 2010.

De combinatie van een naar onze mening kansrijke gronden-portefeuille en een groep zeer gemotiveerde intermediairs, heeft geresulteerd in een inmiddels omvangrijk aantal klanten die het product én onze dienstverlening zeer waarderen.

Groeien als grondbemiddelaar – juist in tijden van economische crisis – is niet vanzelfsprekend. Toch is het ons gelukt om de afgelopen jaren een sterke en stabiele bedrijfsgroei te realiseren, dankzij het vertrouwen dat we van onze klanten krijgen en de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Vanuit de visie: ‘Eerst geven en pas later ontvangen’ richten we ons in eerste instantie op de belangen van onze klanten. Zonder onze focus op de eigen kwaliteit en ontwikkeling te verliezen, stellen wij steeds de financiële situatie van de klant voorop. Deze visie is toekomstbestendig en zal het in ons gestelde vertrouwen – alsook het succes van onze organisatie – verder doen toenemen.

Wilt u persoonlijk kennismaken met één van de AKTUA Vastgoed medewerkers? Neem contact met ons op.

Onze werkwijze

AKTUA Vastgoed wil u graag informeren over de mogelijke voordelen die gepaard gaan met het bezitten van grond.

Eén van de voordelen van een grondinvestering is dat de waardeontwikkeling niets van doen heeft met de ontwikkelingen op de beurs. Een grondinvestering kan daardoor een goede aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille.

Investeert u in grond, dan is dat ook een eigen fysiek bezit en geen deelname- of waardecertificaat van een bepaald investeringsproduct. Ook bent u verzekerd van een correcte afhandeling van uw grondaankoop, omdat iedere notaris wettelijk verplicht is de belangen van zowel de koper als de verkoper onpartijdig te behartigen.

Onze ervaring

Onze expertise en marktkennis delen wij graag met onze potentiele investeerders, in de overtuiging dat alleen een goed geïnformeerde klant een weloverwogen beslissing kan nemen. Vandaar dat men onze objectieve bemiddeling bij een grondaankoop overwegend als zeer positief ervaart.

Transparantie

Alleen door volledige transparantie te betrachten over de kansen en risico’s die bij een grondinvestering horen, kunnen onrealistische verwachtingen en eventuele teleurstellingen achteraf worden voorkomen.

Naast de autonome waardegroei kan er een belangrijke waardestijging ontstaan als een bestaand stuk grond wordt ingeschaald bij een nieuw ontwikkelingsgebied. Hoewel wij de ontwikkelingskansen van de gronden waarin wij bemiddelen hoog inschatten, kunnen wij daarover geen toezeggingen doen. Potentiële kopers wijzen wij er dan ook op dat zij er in hun investeringsoverweging goed aan doen om uit te gaan van een lange beleggingshorizon.

Waarom AKTUA

Een grondinvestering kan helpen uw vermogen op te bouwen en kan een goede aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille. Vanuit de visie: ‘Eerst geven en pas later ontvangen’ richten we ons in eerste instantie op de belangen van onze klanten. Wij stellen steeds de financiële situatie van de klant voorop en begeleiden onze klanten zo goed mogelijk bij het maken van een investeringskeuze.

Integriteit, transparantie, zorgvuldigheid en duidelijkheid staan bij AKTUA Vastgoed en haar medewerkers hoog in het vaandel.

Integer

Integer handelen bestaat voor ons uit het zorgvuldig omgaan met persoonlijke of gevoelige informatie, het nakomen van toezeggingen en afspraken, het niet alleen wijzen op de kansen maar ook op de risico’s, het melden of toegeven van eigen gemaakte fouten, ook wanneer dit voor ons bepaalde nadelen met zich meebrengt.

Transparant

Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van een organisatie. Wij streven dit vooral na door alle facetten die komen kijken bij het aankopen van speculatiegrond inclusief het aankoopproces, zo inzichtelijk en begrijpelijk mogelijk te maken voor onze klanten.

Zorgvuldig

Iedere vorm van investeren vereist een zorgvuldige afweging en is afhankelijk van de persoonlijke situatie en aard van de investeerder. Door onze klanten zo accuraat, effectief en gedetailleerd mogelijk te informeren, hebben wij de overtuiging zorgvuldig te zijn in onze dienstverlening. Dit is van cruciaal belang voor het kunnen nemen van een weloverwogen investeringsbeslissing.

Duidelijk

Duidelijk zijn in de manier waarop je communiceert lijkt eenvoudig maar is dat zeker niet. Door in alle uitlatingen zo begrijpelijk en helder mogelijk te zijn, kan er een duidelijker beeld worden gevormd van waar het feitelijk over gaat en worden misverstanden voorkomen. AKTUA Vastgoed en haar medewerkers werken hier voortdurend aan.

Wij sponsoren

AKTUA Vastgoed is trotse sponsor van verschillende goede doelen. Hieronder hebben wij ze op een rijtje gezet. Bekijk en lees hieronder meer over ieder goed doel.

Droomautodag

logo droomauto
De Droomautodag is voor kinderen met een ziekte. Een dag om dat even te vergeten. Lees er hier meer over: www.droomautodag.nl

Together One World

logo global exploration
Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden.
www.global-exploration.nl

Helio Heroes

logo helio heroes
Op 16 juni 2016 staat een HelioHeroes-team aan de start van de HandbikeBattle, een loodzware handbikewedstrijd voor rolstoelgebruikers in de Oostenrijkse Alpen. Onder het motto “Samen overwinnen” gaan teams van diverse Nederlandse revalidatiecentra de strijd met elkaar aan. De deelnemers worden, fysiek en mentaal, uitgedaagd om tot het uiterste te gaan.
www.handbikebattle.nl

Klimmen tegen MS

logo klimmen tegen ms
Strijd met ons mee tegen MS en kom in beweging! Wil jij je grenzen verleggen op één van de meest uitdagende beklimmingen van Frankrijk? Schrijf je dan nu in voor de tot in de puntjes verzorgde 6e editie van Klimmen tegen MS en dan gaan we op 11 juni samen voor de top! Het aantal deelnemers is beperkt tot 1.000 dus schrijf je nu in!
www.klimmentegenms.nl

Alpe-d’Huzes

logo alpedhuzes
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ’opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.
www.opgevenisgeenoptie.nl

Nice 2 be nice 4 Gambia

logo gambia
Het begon allemaal in januari 2000 met een zonvakantie naar Gambia. We waren diep onder de indruk van de enorme armoede, maar ook de blije, dankbare en vriendelijke mensen lieten ons niet meer los. We hebben ons toen voorgenomen ons steentje te gaan bijdragen.
www.nice2benice4gambia.nl